Propozície

Organizátor

Klub OB ATU Košice, web.tuke.sk/obeh

Spoluorganizátor

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SAUŠ

Mesto Košice

Termín

6. január 2023

Miesto konania

Košice, centrum

Trať

5100 m (hlavný beh), historické centrum, Mestský park, povrch asfalt a dlažba

1100 m (sprievodný beh) Hlavná ulica, povrch asfalt a dlažba

Štart

14:00 štart sprievodného behu, Hlavná ulica, súsošie Immaculata

15:00 štart hlavného behu, Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Cieľ

Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Kategórie

5100 m

 • MJ juniori do 19 rokov (2004 a mladší)
 • MA muži 20-39 rokov (1984-2003)
 • MB muži 40-49 rokov (1974-1983)
 • MC muži 50-59 rokov (1964-1973)
 • MD muži 60 rokov a starší (1963 a starší)
 • ŽJ juniorky do 19 rokov (2004 a mladšie)
 • ŽA ženy 20-39 rokov (1984-2003)
 • ŽB ženy 40-49 rokov (1974-1983)
 • ŽC ženy 50-59 rokov (1964-1973)
 • ŽD ženy 60 rokov a staršie (1963 a staršie)

1100 m

 • MK chlapci do 15 rokov (2008 a mladší)
 • MS muži 60 rokov a viac (1963 a starší)
 • ŽK dievčatá do 15 rokov (2008 a mladšie)
 • ŽS ženy 60 rokov a viac (1963 a staršie)

Prihlášky

Štartovné

5100 m

1100 m

V prípade platby po 2.1.2023 prineste so sebou potvrdenie o platbe.

Úhrada štartovného

účet-IBAN: SK14 0900 0000 0051 4378 5979
 - variabilný symbol: použite symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom
 - do poznámky uveďte: Vaše meno

V cene štartovného je zahrnuté
 - štartovné číslo s čipom
 - meranie času a medzičasov
 - zaslanie SMS s dosiahnutým výsledkom
 - účastnícka medaila po dobehnutí do cieľa
 - občerstvenie po dobehnutí do cieľa
 - šatne na prezlečenie a úschovňa osobných vecí v mieste prezentácie
 - možnosť odloženia vrchného rozcvičovacieho oblečenia v priestore cieľa
 - zdravotná služba v cieli
 - účasť v tombole

Prezentácia

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Šatňa

V mieste prezentácie. V spoločnej miestnosti bude možnosť odloženia osobných vecí počas pretekov. V priestore štartu bude možnosť odloženia vrchného rozcvičovacieho oblečenia do pripraveného stanu.

Vzdialenosť šatňa – štart, cieľ

330 m

Občerstvenie

Po dobehu do cieľa čaj

Vyhlásenie výsledkov

v priestore cieľa

14:30 vyhlásenie sprievodného behu

16:00 vyhlásenie hlavného behu

Ceny

Prví traja pretekári vo všetkých kategóriách získajú vecné ceny a diplomy. V kategórii s menším počtom štartujúcich ako 3 bude vyhlásený iba víťaz.

Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú finančné odmeny:

Časový limit

30 min. pre trať 1100 m, 75 min. pre trať 5100 m

Výsledky

Meranie časov a spracovanie výsledkov bude vykonané prostredníctvom čipov zabudovaných v štartovných číslach a bude zabezpečené profesionálnou časomeračskou firmou. Každý pretekár, ktorý uvedie do prihlášky číslo mobilného telefónu, obdrží po dobehu sms s dosiahnutým časom a umiestnením.
Konečné výsledky budú zverejnené na www.3kb.sk a www.vos-tpk.sk.

Poistenie

Všetci účastníci podujatia štartujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je zároveň povinný mať vlastné zdravotné poistenie.

Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Organizátor doporučuje pretekárom zvýšenú opatrnosť a využitie reflexných prvkov či doplnkov oblečenia.

Zdravotná služba

V priestoroch cieľa.

Poznámka

Vzhľadom k zimnému obdobiu sa na trati môže vyskytnúť zľadovatelý alebo snehom pokrytý povrch.

Informácie

www.3kb.sk alebo akademik.ob@tuke.sk alebo +421 915 872 938

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, rok narodenia, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a stránke časomeračskej firmy. V priebehu pretekov budú zabezpečované dokumentačné a osobné fotografie slúžiace k propagácii podujatia, ako spomienka na preteky, k informovaniu verejnosti o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej fotografie, oznámte to priamo fotografovi.

Podujatie podporilo mesto Košice   mesto Košice logo

mesto Košice logo MŠVVaŠ logo TUKE logo SPŠD logo Slovesnká s, a.s.poriteľňa logo Stoping logo Wort logo Alezar logo Labas logo