Novinky

Oznam – 14.12.2021

Milí športoví priatelia,

dúfali sme, že sa v roku 2022 stretneme na štarte nášho behu. Žiaľ situácia s vývojom pandémie opäť neumožňuje podujatie zorganizovať. Vývoj pandémie, ako aj platné nariadenia nedávajú predpoklad, že situácia bude 6. januára natoľko priaznivá, aby sa akcia mohla uskutočniť. Veríme, že napriek tomu, že podobné správy v týchto časoch počúvate častejšie, zostávate športu a behu verní. Želáme Vám, aby ste prežili krásne vianočné a novoročné sviatky, pričom aktívny šport bude ich príjemným spestrením.
Zostaňte v zdraví!

Jozef Pollák, riaditeľ Košického Trojkráľového behu

Oznam – 10.12.2020

Mali sme nádej, že sa nám pri dodržaní opatrení podarí podujatie aspoň v alternatívnej podobe zorganizovať. Žiaľ, situácia sa zhoršila a my sme museli prijať rozhodnutie o zrušení akejkoľvek podoby organizácie. Dúfame, že všetci nájdete dostatok potešenia a zábavy aspoň v individuálnom tréningu, ktorý predpokladáme bude možné v nasledujúcich dňoch, či týždňoch naďalej vykonávať. Ak sa situácia v jarnom období upokojí, možno aj my prídeme s ponukou vynahradiť Vám obdobie, keď ste nemohli pretekať a stretávať sa vo väčšom počte na obľúbených športových podujatiach. Želáme vám pekné a pokojné sviatky. Prežite ich v dobrom zdraví!

Oznam – 30.11.2020

Situácia s epidemiologickým vývojom je stále komplikovaná. Tomu zodpovedajú aj pretrvávajúce opatrenia, ktoré momentálne neumožňujú organizáciu podujatí v tradičnom štýle. Napriek tomu však stále žije nádej, že by naše podujatie aspoň v alternatívnej podobe mohlo byť odštartované. Prosíme Vás o pár dní strpenia s definitívnym rozhodnutím o organizácii. Najneskôr 10.decembra toto rozhodnutie vykonáme a následne Vás s ním na tomto mieste oboznámime.

Oznam – 29.10 .2020

V súvislosti so súčasnou situáciou intenzívne uvažujeme nad osudom 8.ročníka Košického trojkráľového behu, ktorý sme plánovali organizovať v tradičnom termíne 6.januára. Veľmi radi by sme sa s Vami opäť stretli na štarte, sme si však vedomí zložitosti epidemiologického vývoja a s tým spojených rizík a opatrení.

Budeme naďalej pozorne sledovať vývoj a vyhodnocovať aktuálnu situáciu. Najneskôr 30.novembra Vás oboznámime prostredníctvom odkazu na tejto stránke s aktuálnymi informáciami. Buďte opatrní a chráňte seba i svoje okolie. Nech sa čoskoro stretneme a pretekáme. Dúfame, že to bude čoskoro.

Podujatie podporilo mesto Košice   mesto Košice logo

mesto Košice logo MŠVVaŠ logo TUKE logo SPŠD logo Birell logo Pro-Body logo MVB logo
Eurobus logo Wort logo Slovesnká s, a.s.poriteľňa logo Alezar logo Labas logo Stoping logo