Novinky

Oznam – 14.12.2021

Milí športoví priatelia,

dúfali sme, že sa v roku 2022 stretneme na štarte nášho behu. Žiaľ situácia s vývojom pandémie opäť neumožňuje podujatie zorganizovať. Vývoj pandémie, ako aj platné nariadenia nedávajú predpoklad, že situácia bude 6. januára natoľko priaznivá, aby sa akcia mohla uskutočniť. Veríme, že napriek tomu, že podobné správy v týchto časoch počúvate častejšie, zostávate športu a behu verní. Želáme Vám, aby ste prežili krásne vianočné a novoročné sviatky, pričom aktívny šport bude ich príjemným spestrením.
Zostaňte v zdraví!

Jozef Pollák, riaditeľ Košického Trojkráľového behu