Propozície

Organizátor

Klub OB ATU Košice, web.tuke.sk/obeh

Spoluorganizátor

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termín

6. január 2017

Miesto konania

Košice, centrum

Trať

5100 m (hlavný beh), historické centrum, Mestský park, povrch asfalt a dlažba

1100 m (sprievodný beh) Hlavná ulica, povrch asfalt a dlažba

Štart

14.00 štart sprievodného behu, Hlavná ulica, súsošie Immaculata

15.00 štart hlavného behu, Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Cieľ

Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Kategórie

5100 m

 • MJ juniori do 19 rokov (2001-1998)
 • MA muži 20-39 rokov (1997-1978)
 • MB muži 40-49 rokov (1977-1968)
 • MC muži 50-59 rokov (1967-1958)
 • MD muži 60 rokov a viac (1957 a starší)
 • ŽJ juniorky do 19 rokov (2001-1998)
 • ŽA ženy 20-39 rokov (1997-1978)
 • ŽB ženy 40-49 rokov (1977-1968)
 • ŽC ženy 50-59 rokov (1967-1958)
 • ŽD ženy 60 rokov a viac (1957 a staršie)

1100 m

 • MK chlapci do 15 rokov (2002 a mladší)
 • MS muži 60 rokov a viac (1957 a starší)
 • ŽK dievčatá do 15 rokov (2002 a mladšie)
 • ŽS ženy 60 rokov a viac (1957 a staršie)

Prihlášky

Štartovné

5100 m

1100 m

V prípade platby po 30.12.2016 prineste so sebou potvrdenie o platbe.

Štartovné je možné uhradiť prevodom na účet-IBAN: SK34 0900 0000 0001 0925 4274
 - variabilný symbol: údaj vygenerovaný on-line systémom, bude zaslaný na e-mail uvedený v prihláške
 - špecifický symbol: 018
 - do poznámky uviesť: Vaše meno a rok narodenia

V cene štartovného je zahrnuté
 - štartovné číslo s čipom
 - občerstvenie po dobehu
 - vrece na osobné veci
 - účastnícka medaila s logom podujatia, garancia medaily pre prihlásených s úhradou štartovného do 10.12.2016

Prezentácia

Šatňa

V mieste prezentácie. V spoločnej miestnosti bude možnosť odloženia si osobných vecí počas pretekov. V priestore štartu bude možnosť odloženia si vrchného rozcvičovacieho oblečenia do pripraveného stanu.

Vzdialenosť šatňa – štart/cieľ

330 m

Občerstvenie

Po dobehu do cieľa v stánku vzdialenom 50 m od cieľovej čiary, čaj a inontový nápoj

Vyhlásenie výsledkov

14.30 vyhlásenie sprievodného behu v priestore cieľa

16.15 vyhlásenie hlavného behu v priestore cieľa

Ceny

Prví traja muži a prvé tri ženy vo všetkých kategóriách získajú vecné ceny a diplomy. V kategórii s menším počtom štartujúcich ako 5 bude vyhlásený iba víťaz.

Tombola

Spolu s vyhlásením výsledkov sa uskutoční žrebovanie tomboly, do ktorého budú zaradení všetci pretekári, ktorí nastúpia na štart.

Časový limit

30 min. pre trať 1100 m, 75 min. pre trať 5100 m

Výsledky

Meranie časov a spracovanie výsledkov bude vykonané špičkovou technológiou prostredníctvom čipov zabudovaných v štartovných číslach a zabezpečené profesionálnou firmou. Každý pretekár, ktorý uvedie do prihlášky číslo mobilného telefónu obdrží ihneď po dobehu sms s dosiahnutým časom.
Konečné výsledky budú zverejnené na www.3kb.sk a www.vos-tpk.sk.

Zdravotná služba

V priestoroch cieľa

Upozornenie

Všetci účastníci podujatia štartujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je zároveň povinný mať vlastné zdravotné poistenie. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.

Organizátor doporučuje pretekárom zvýšenú opatrnosť a využitie reflexných prvkov či doplnkov oblečenia. Vzhľadom k zimnému obdobiu sa na trati môže vyskytnúť zľadovatelý alebo snehom pokrytý povrch.

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Kontakt

E-mail: akademik.ob@tuke.sk, tel.: +421 915 872 938