Propozície 2015

Organizátor

Klub OB ATU Košice, web.tuke.sk/obeh

Termín

6. január 2015 (utorok)

Miesto konania

Košice, centrum

Trať

5100 m, historické centrum, Mestský park, povrch asfalt a dlažba

Štart

15.00, Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Cieľ

Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Kategórie

  • MJ juniori do 19 rokov (1996 a mladší)
  • MA muži 20-39 rokov (1995-1976)
  • MB muži 40-49 rokov (1975-1966)
  • MC muži 50-59 rokov (1965-1956)
  • MD muži 60 a starší
  • ŽJ juniorky do 19 rokov (1996 a mladšie)
  • ŽA ženy 20-39 rokov (1995-1976)
  • ŽB ženy 40-49 rokov (1975-1966)
  • ŽC ženy 50-59 rokov (1965-1956)
  • ŽD ženy 60 a staršie

Prihlášky

Ak chcete ihneď po dobehu obdržať na svoj mobil sms s dosiahnutým časom a umiestnením, uveďte v prihláške číslo Vášho mobilu.

Štartovné

Štartovné je možné uhradiť prevodom na účet 0109254274/0900
 - variabilný symbol: údaj vygenerovaný on-line systémom, bude zaslaný na e-mail uvedený v prihláške
 - špecifický symbol: 018
 - do poznámky uviesť: Vaše meno a rok narodenia

V cene štartovného je zahrnuté
 - štartovné číslo s čipom
 - občerstvenie po dobehu
 - vrece na osobné veci
 - multifunkčná šatka s logom podujatia, garancia pre prvých 400 prihlásených s vykonanou úhradou štartovného do 2.1.2015

Prezentácia

6.1.2015, 12.00 - 14.00 hod., Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Šatňa

V mieste prezentácie. V spoločnej miestnosti bude možnosť odloženia si osobných vecí počas pretekov. V priestore štartu bude možnosť odloženia si vrchného rozcvičovacieho oblečenia do pripraveného stanu.

Vzdialenosť šatňa – štart/cieľ

330 m

Vyhlásenie výsledkov

16.30 v priestore cieľa

Ceny

Prví traja muži a prvé tri ženy vo všetkých kategóriách získajú vecné ceny a diplomy.

Tombola

Spolu s vyhlásením výsledkov sa uskutoční žrebovanie tomboly, do ktorého budú zaradení všetci pretekári, ktorí nastúpia na štart.

Časový limit

75 min.

Výsledky

Meranie časov a spracovanie výsledkov bude vykonané špičkovou technológiou prostredníctvom čipov zabudovaných v štartovných číslach a zabezpečené profesionálnou firmou. Konečné výsledky budú zverejnené na www.3kb.sk.

Zdravotná služba

V priestoroch cieľa

Upozornenie

Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Každý účastník pri prihlasovaní potvrdzuje, že je dostatočne pripravený pre účasť na pretekoch, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku a štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Organizátor doporučuje pretekárom zvýšenú opatrnosť a využitie reflexných prvkov či doplnkov oblečenia.

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Kontakt

E-mail: akademik.ob@tuke.sk, tel.: +421 915 872 938

Riaditeľ pretekov

Ing. Jozef Pollák