Propozície 2014

Organizátor

Klub OB ATU Košice, web.tuke.sk/obeh

Termín

6. január 2014

Miesto konania

Košice, centrum

Trať

5000 m, historické centrum, Mestský park, povrch asfalt a dlažba

Štart

15.00, Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Cieľ

Hlavná ulica, súsošie Immaculata

Kategórie

Prihlášky

Štartovné

Štartovné je možné uhradiť prevodom na účet 0109254274/0900
 - variabilný symbol: údaj vygenerovaný on-line systémom, bude zaslaný na e-mail uvedený v prihláške
 - špecifický symbol: 018
 - do poznámky uviesť: Vaše meno a rok narodenia

V cene štartovného je zahrnuté
 - štartovné číslo s čipom
 - občerstvenie po dobehu
 - vrece na osobné veci
 - čelenka s logom podujatia, garancia pre prvých 250 prihlásených

Prezentácia

6.1.2014, 12.30 - 14.00 hod., Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Šatňa

V mieste prezentácie. V spoločnej miestnosti bude možnosť odloženia si osobných vecí počas pretekov. V priestore štartu bude možnosť odloženia si vrchného rozcvičovacieho oblečenia do pripraveného stanu.

Vzdialenosť šatňa – štart/cieľ

330 m

Vyhlásenie výsledkov

16.15 v priestore cieľa

Ceny

Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny a diplomy, víťazi štartové zdarma v nasledujúcom ročníku.

Tombola

Spolu s vyhlásením výsledkov sa uskutoční žrebovanie tomboly, do ktorého budú zaradení všetci pretekári, ktorí nastúpia na štart.

Časový limit

75 min.

Výsledky

Meranie časov a spracovanie výsledkov bude vykonané špičkovou technológiou prostredníctvom čipov zabudovaných v štartovných číslach a zabezpečené profesionálnou firmou. Každý pretekár, ktorý uvedie do prihlášky číslo mobilného telefónu obdrží ihneď po dobehu sms s dosiahnutým časom a umiestnením. Konečné výsledky budú zverejnené na www.3kb.sk

Zdravotná služba

V priestoroch cieľa

Upozornenie

Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Každý účastník pri prihlasovaní potvrdzuje, že je dostatočne pripravený pre účasť na pretekoch, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku a štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Organizátor doporučuje pretekárom zvýšenú opatrnosť a využitie reflexných prvkov či doplnkov oblečenia.

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Kontakt

E-mail: akademik.ob@tuke.sk, tel.: +421 915 872 938

Riaditeľ pretekov

Ing. Jozef Pollák